Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil durum afet yönetimi hastane HAP(Hastane Afet Planı) planına göre yapılır.

 • Yangın
 • Deprem
 • Su basması
 • Nükleer saldırı
 • Biyolojik
 • Kimyasal saldırı
 • Terör olayları
 • Büyük trafik kazaları

Dış etkenler : Doğal afetler, büyük kazalar, salgın hastalık, KBRN, terör olayları

İç etkenler : Binanın hasarı, yangın, su basması, hastane enfeksiyonu, enerji sisteminde hasar Olay sırasında; Hastane Afet Planı Lojistik Şefi devreye girer. Olay öncesi yapılması planlanan çalışmaları başlatır. Güvenlik şefi çevre güvenliğini sağlar. Operasyon Şefi yaralanmalara ve hastaneye gelebilecek hastalara karşı hazırlıklı olur .

Olağan Dışı Durum Anında Hastane Afet Planının Uygulanması

 • Bir afet durumunda, plana göre en üst düzeydeki şefler (HAP şefleri) Olağan Dışı Durum Yönetim Merkezinde toplanır.
 • İçlerinde en kıdemli şef, HAP Başkanı(Başhekim) gelene kadar yönetici olur.
 • Bu odaya görevlilerden başkası giremez.
 • Bilgi akışı olur.
 • HAP Başkanı; HAP planının uygulama içeriğini belirler, gerekirse hastaneyi boşaltma işlemini başlatır.
 • HAP Başkanına ulaşılamazsa planın uygulamasını Operasyon Bölüm Şefi yürütür.
 • Kimse görev tanımının dışına çıkmaz.
 • Olay anında herkes görev tanımındaki işi yapar.
 • Olay sonrası Lojistik Bölüm Şefi hastanenin tamamen veya kısmen hasar miktarını tespit eder.
 • Olay sonrası HAP Başkanı, tüm bağlı şeflerle durum değerlendirmesi yapar.

Yorum bırakın