Acil Kodları Nelerdir? Ne Anlama Gelmektedir?

Acil servis kodları 6 renkten oluşmaktadır. Acil personelinin kendileri arasında kullandığı bu kodlar, müdahaleyi hızlandırmak için kullanılır. Uzmanlar tarafından bilinir. Ancak hastalarında bilmesi için bir sakınca yoktur. İşte acil servis kodları ve anlamları!

1- Acilde Mavi Kod

 • Acil müdahale gerektiren bir solunumsal veya kardiyak arresti durumunu belirtir. (Kalp veya solunum durması durumları)
 • Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur.
 • İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için hastanenin Mavi Kod Prosedürü bulunur.
 • Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin Mavi Kod Noktalarında acil müdahale ekipmanları bulunur.
 • Uzmanlara hızlı ve etkin bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi için genellikle teknoloji ürünlerinden oluşan bir Mavi Kod Sistemi kullanılır.
 • Genelde kolay olması için dahili telefon kodu 2222 olarak belirlenir.

2-Acil Pembe Kod

 • İlk olarak Boston Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston’da kullanılmıştır.
 • Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.
 • Çocuklara takılan bileklik benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.
 • Güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır.

3-Acil Beyaz Kod

 • Amacı hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.
 • Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.
 • Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
 • Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.
 • Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
 • Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.
 • Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.
 • Böyle bir durumla karşılaşan personel olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışanların sağlığı ve güvenliği üst kuruluna bildirir.
 • Kurul incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere başhekimliğe rapor sunar.
 • Bazı yerlerde siyah kod olarak da adlandırılır.

4- Acil Sarı Kod

 • Tahliye kodu.

5- Acil Turuncu Kod

 • Kimyasal veya zararlı Madde Sızıntısı Durumunda Korunmayı amaçlar.

6- Acil Kırmızı Kod

 • Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik personelinin durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

KAYNAK

Yorum bırakın