Acil Servis Hasta Kabul Süreci Nasıl İşler?

Acil servise müracaat eden hastalar triyaj talimatına göre tekerlekli sandalye veya sedye ile görevli acil personeli tarafından ilgili departmana alınır. Eğer hasta acil polikliniğe ambulansla getirilmişse gelen hasta ambulans personeli acil hekimine hastayı teslim eder hastanın acile girişi yapılır. Hastanın vital bulguları hemşire tarafından alınır ve kaydedilir. Hasta muayene odası veya kabinlerde nöbetçi acil hekimi tarafından muayene edilir. Muayene odasına gelen hastalar, hasta kabul biriminden acil muayene kaydı yaptırarak başvururlar. Eğer kayıt yaptırmamışlar ise yakınları ile veya triyaj uygulamasına göre, acil arz etmeyen durumda ise hastalar gerekli tetkik ve tedavilerin yaptırmak için hasta kabul birimine yönlendirilirler.

Acil Serviste Triyaj Uygulaması

YEŞİL ALAN

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle iyi olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastaların alındığı alandır. Yüksek risk taşımayan ağrı, basit yaralar, küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesikler ve basit psikolojik bozukluklar gibi belirtili olan hasta grubu yeşil alanda tedavisini görmektedir.

SARI ALAN

Sarı alan 2 kategoriye ayrılmıştır.

1 Kategori

Hayatı tehdit etme olasılığı ve uzuv kaybı riski gibi belirtiler gösteren hastaların alındığı alandır. Orta derece kan kaybı, orta derece solunum sıkıntısı, uyanık durumda nöbet geçirme, sürekli kusma, şiddetli karın ağrısı, ciddi ezilme, kırılma ve yaralanma gibi durumları olan hastaların bulunduğu alandır.

2 Kategori

Ciddiyet potansiyeli olan hastaların bulunduğu alandır. Göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı olmayan göğüs ağrısı, bilinç kaybı olmayan kafa travmaları, kusma ve ishaller, göz içerisinde yabancı cisim, gözü bozmayacak derecede olan belirtiler gibi durumları olan hastaların bulunduğu alandır.

KIRMIZI ALAN

Kırmızı alan 2 kategoriye ayrılmıştır.

1 Kategori

Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumları olan hastalar bekletilmeden kırmızı alana alınır. Solunum sıkıntısı, havayolu tıkanma şikayetleri (boğulma), kalp atışında anormal durum, kan basıncı düşük olan durum, sadece ağrıya yanıt veren hasta, devam eden ya da uzamış nöbet gibi belirtileri olan hastalar tedavileri kırmızı alanda devam eder.

2 Kategori

Hayatı tehdit eden ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumların uygulandığı alandır. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden bu alanda tedavi görür. Aşırı doz ilaç alımı, ağır göğüs ağrısı, dolaşım bozukluğu, kalp hızı düşmesi, ciddi ağrı, davranışsal bozukluklar (şiddet içeren), fazla ateş geçiren hastalar (havale) gibi belirtilerde 2.kategori kırmızı alanda tedavi görmektedirler.

Yorum bırakın